Close

Проект „Професии“ -4б клас

През месец ноември учениците от 4.б клас с класен ръководител С. Илиева работиха по проект „Професии“ . С макети, постери, снимки, презентации и подходящи костюми отделните екипи представиха наученото за труда на хората от различни професионални области.