Close

Проект „Искам, знам и мога да помагам“

В 38. ОУ бе реализиран проект „Искам , знам и мога да помагам“. Той се осъществи в рамките на програма „Партньори за социална промяна“ на Българския Младежки Червен Кръст, финансирана от фондация „ВЕЛУКС“.

Проектът се реализира от ученици в 5-7 клас на 38. ОУ – приятели на БМЧК – и от доброволци на БМЧК – София от първи и четвърти териториален център.

Ръководител на проекта беше г-жа Диана Колева – преподавател в 38. ОУ, а координатор – Анна Дамянлиева, член на ДЕРБАК – София, доброволец на БМЧК.

Целта на проекта беше да се запознаят децата от трети клас в училището по атрактивен, нестандартен начин с правилното поведение и реакции при пожар и земетресение, да се научат как се оказва първа помощ при различни наранявания и какви са правилата за безопасност около и във водни басейни (охраняеми и неохраняеми).

Учениците от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас, които са членове на отборите за различни състезания в тези области, заедно с доброволци на БМЧК, направиха арт-демонстрации по трите модула в четирите трети класа в училището. Беше изработена брошура с правила и диск с презентации и снимки. След проведена анкета от всеки клас бе излъчен отбор от 4-ма състезатели, който показа научените умения на състезанието „Аз съм подготвен“.

Отзивите за резултатите от проекта от анкетираните родители и учители, както и от ръководството на училището, бяха изключително позитивни.

Моделът, който бе разработен в училище по този проект, би могъл да се адаптира към програма за работа и в други училища и да се създаде устойчивост при запознаване на най-малките с реакциите при различини природни бедствия, а също и да се дадат знания как може да се оказва помощ и как да се реагира край откритите водни площи.