Close

Провеждане на събеседване с кандидати, подали заявления за заемане на позиции в 38 ОУ

  • На 20.06.2023г., от 10:00ч. събеседване с кандидати за позиция учител по математика, учител КМИТ, ръководител ИКТ;
  • На 20.06.2023г., от 11:00ч. . събеседване с кандидати за позиция учител ГЦОУД (занималня).

Стая 106 първи етаж