Close

Провеждане на събеседване за позиция „Начален учител“ в 38 ОУ

Събеседването за позиция „Начален учител“ ще се проведе на 03.07.2023г. от 14:00ч. с кандидатите, подали заявление до 28.06.2023г.
От Ръководството