Close

Провеждане на събеседване за позиция учител по „Математика и КМИТ“

На 01.03.2024г. от 16:00 в сградата на 38ОУ „Васил Априлов“ ще се проведе интервю с учителите, подали заявление за свободна позиция учител “ Математика и КМИТ“
От Ръководството