Close

Провеждане на събеседване за позиция „Учител ГЦОУД“

На 27.02.2024г. от 14:30 в сградата на 38ОУ „Васил Априлов“ ще се проведе интервю с учителите, подали заявление за свободни позиции „Учител ГЦОУД /занималня/“ От Ръководството