Close

Провеждане на събеседване за позиция „Учител ГЦОУД“

На 16.10.2023г. от 11:30ч., ще се проведе събеседване с кандидатите, подали заявление за учител ГЦОУД и отговарящи на изискванията.
От Ръководството