Close

Провеждане на събеседване за позиция „Учител ГЦОУД“

На 05.09.2023г. от 16:00ч., ще се проведе събеседване с кандидатите, подали заявление за учител ГЦОУД и отговарящи на изискванията.
От Ръководството