Close

Провеждане на събеседване за позиция „Зам. директор АСД, проекти и програми“

На 01.09.2023г. от 16:30 ч., ще се проведе събеседване с кандидатите „Зам. директор АСД, проекти и програми“ отговарящи на изискванията.
От Ръководството