Close

Провеждане на събеседване за позиция „Учител ГЦОУД“

На 24.07.2023г. от 11:00ч., ще се проведе събеседване с кандидатите, подали заявление до 20.07.2023г. за учител ГЦОУД и отговарящи на изискванията.
От Ръководството