Close

Провеждане на интервю с кандидатите за позиция „учител по математика“

На 07.07.2022г. от 10:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за позиция „учител по математика“.