Close

Провеждане на интервю с кандидатите за позиция „Учител по БЕЛ“

На 26.07.2022 г. от 11:00 ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за позиция „Учител по БЕЛ“.