Close

Провеждане на интервю за позиция „Учител ГЦОУД“

На 17.08.2022г. от 14:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Учител ГЦОУД“.