Close

Провеждане на интервю за позиция „учител ГЦОУД“ и „ръководител направление ИКТ“

На 22.06.2022г. от 10:00ч. в сградата на 38ОУ „Васил Априлов“ ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за учител ГЦОУД (занималня),

а от 16:30ч. – с кандидатите, подали заявление за ръководител направление ИКТ.

От ръководството