Close

Провеждане на интервю за позиция  „Начален учител“, „Учител ГЦОУД“

На 02.09.2022г. от 11:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Начален учител“,  „Учител ГЦОУД“.