Close

Провеждане на интервю за позиция „Учител ГЦОУД“

На 18.11.2022г. от 13:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление до 14.11.2022г. за учител ГЦОУД.