Close

Провеждане на интервю за позиция „Логопед“

На 14.09.2022г. от 14:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Логопед“.