Close

Провеждане на интервю за позиция „Библиотекар“

На 08.02.2023г. от 12:30ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление до 07.02.2023г. за позиция библиотекар и отговарящи на изискването за библиотечно образование.