Close

Провеждане на интервю за позиция „Библиотекар“

На 02.09.2022г. от 14:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявления за свободна позиция „Библиотекар“.