Close

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Уважаеми родители,
От 21.04.2020г. стартира подаването на заявления за прием в първи клас на учебната 2020/2021 година.
Заявления за прием в първи клас ще се приемат от 21.04. до 21.05.2020г.
На сайта на училището ще бъдат публикувани заявлението и реда и начина за приемането им.
Преди 21.04.2020г. заявления няма да се приемат.
Директор на 38 ОУ „Васил Априлов“
Мариета Димитрова