Close

Правилник за дейността на училището

Приложение №1:

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Приложение №2:

Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт

>> изтеглете в *.pdf форма>>

>>изтеглете в *.pdf формат>>

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Приложение №3:

Правилник за дейността на педагогическия съвет

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Приложение №4:

Правилник за работата на ученическия съвет

>> изтеглете в *.pdf форма>>

Приложение №5:

Правила за провеждане на ученически екскурзии и извеждане на ученици от училището

>> изтеглете в *.pdf форма>>