Close

Почетна грамота от БЧК

Учениците от II клас на 38 ОУ „Васил Априлов“ бяха наградени с Почетна грамота от Председателя на БЧК акад. Христо Григоров за проявено човеколюбие и в знак на признателност за утвърждаване на хуманната същност на Червения кръст в интерес на обществото и държавата.