Close

Постижения – Компютърно моделиране и информационни технологии

Победители в Национално състезание по Компютърно моделиране – Общински кръг – 2023година и участници в Национално състезание по Компютърно моделиране – Областен кръг

Трети клас:

Атанас Димитров Тотин -3а клас

Лъчезар Теодоров Муховски -3б клас

Мария Георгиева Пороманска -3а клас

Победители в Национално състезание по Компютърно моделиране – Общински кръг 2023година и участници в Национално състезание по Компютърно моделиране – Областен кръг

Четвърти клас:

Даниел Стоянов Христов -4б клас

Александър Дончев Дончев -4б клас

Антим Василев Филимонов -4в клас

Преподаватели КМИТ: Силвия Стефанова и Роса Иванова

Силвия Стефанова– учител по КМИТ и Явор Петров– РНИКТ,  подготвиха отбори от ученици шести клас, които достойно представиха  38 ОУ „Васил Априлов“ в Националната олимпиада по информационни технологии – Областен кръг 2023 година и XI Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

  1. Ива Траянова – 6б клас
  2. Преслава Христова – 6б клас
  3. Гергана Каменова – 6 г клас
  4. Жана Владимирова – 6г клас
  5. Симеон Цветков – 6в клас
  6. Габриел Златев – 6а клас