Close

Посещение в Централната пожарна на столицата

На 23.10.2017, 3 „г” и 4 „а”класове  с класни ръководители: -г-жа Булева и г-жа Оббова, при 38 ОУ „В. Априлов”, гр. София посетихме Централната пожарна на столицата.

Посещението беше предварително уговорено още през м. септември. Двата класа бяха посрещнати от ръководителя на екипа и разгледаха наличната техника и съоръжения за подготовка на пожарникарите. Бяха направени демонстрации на гасене с водна струя, катерене по специална вишка, която е част от подготовката на огнеборците.

Учениците от двата класа се качиха на различните автомоболи, запознаха се със специалната екипировка на пожарникарите, разговаряха поотделно с някои от тях и се запознаха с начина им на живот и работа. Учиха и се забавляваха! Докоснаха се до неща, които са виждали само на картинка.

В края на посещението ни на въпроса, дали някои биха станали пожарникари когато пораснат, доста деца въодушевено отговориха утвърдително.