Close

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка – „Осигуряване на хранене на ученици от първи до четвърти клас в изпълнение на ПМС 308/2010 година“

>>изтегеле тук>>