Close

Подаване на документи за прием в първи клас за 2019/2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТ 15.04.2019г. СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден в стая № 104

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от15.04.2019г. до 15.05.2019г.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Документите се подават на хартиен носител, за което на приносителя се издава входящ номер.

2. Заявлението – Приложение 1 може да изтеглите от сайта на училището или да получите на място при подаване на документите.

ДИРЕКТОР: М.Димитрова