Close

План за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Уважаеми родители и учители, предоставяме Ви информация от РУО – София – град, за Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга

3. Практически насоки за действия при инцидент

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства