Close

Писмо на Столична регионална здравна инспекция – издаване на предписание за поставяне на карантина на контактни лица в училища и детски градини.