Close

Писмо на родители на ученици от IV г клас

ПНие, долуподписаните родители на ученици от IV г клас в столичното 38 училище „Васил Априлов“, пишем настоящето по повод добилата публична известност и предизвикала множество коментари случка от един обикновен учебен час в класа на нашите деца.

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>