Close

Открит урок по толерантност

Ученици от 38 ОУ „Васил Априлов” участваха в открит урок по толерантност

В своеобразен открит урок по толерантност взеха участие учениците от 4-ти до 7-ми клас в 38 ОУ „Васил Априлов”на 20.10.15г., в рамките на европейски проект към Академията на централните Европейски училища. „Сподели грижа, осмели се да покажеш себе си” е името на проектната инициатива, която училището реализира през настоящата учебна година, с цел насърчаване на познаване и подкрепа от страна на учениците към хората със сетивни дефицити.

Представители на Фондация „Заслушай се” гостуваха на учениците, за да ги запознаят с начина на общуване на хората със слухови увреждания. Атрактивна и достъпна демонстрация на жестомимичен език предизвика желанието на младите хора да научат най-важните думи – училище, благодаря, приятелство, обичам, които могат да бъдат в основана на един искрен диалог на разбиране между дете без и дете със сетивно увреждане.

Участието на Фондация „Четири лапи” и на обучени кучета-водачи спечели симпатиите на учениците, които видяха пред какви ежедневни затруднения се изправят хората, лишени от зрение. Ролята на приемните стопани, на обучителите на кучета и етапите, през които това обучение преминава, бяха представени по време на демонстрацията. Личното участие на младежи с увредено зрение, показа невероятната връзка между човека и кучето-водач, която се изгражда с много усилия и търпение, но осигурява пълноценен живот във враждебната градска среда. Как да помогнем на незрящ при придвижването му в градска среда, как да разбираме знаците, които той отправя с бастуна си, как да третираме кучетата-водачи на публични места и в градския транспорт бяха част от уменията, които разви открития урок в учениците от 38 ОУ „Васил Априлов”.

Очаква се дейностите по проекта да обхванат и най-малките възпитаници на училището от 1-ви до 3-ти клас. Те ще бъдат посетени в класните стаи от представители на двете неправителствени организации и също ще имат възможност да се докоснат до света на хората със сетивни увреждания, в който препятствията се преодоляват по-лесно с разбиране и подкрепа.

В рамките на проект „Сподели грижа, осмели се да покажеш себе си” се планира реализиране на психологически тренинги с по-големите ученици, които под формата на казуси и ролеви игри ще развиват умения за солидарност и приемане на различието, както и отбелязване на Международния ден за солидарност на 20 декември.