Close

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБЕН ДЕН за 21.12.2018 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБЕН ДЕН за 21.12.2018г.
ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 21.12.2018г. – по 20 минути

ГРАФИК

Класните работи по БЕЛ в 5.б, 5.в, 5.г клас през I-ви учебен срок на учебната 2018/2019 г. да бъдат проведени както следва:

5.б клас – на 04.01.2019г.

5.в клас – на 08.01.2019г.

5.г клас – на 04.01.2019г.

11.12.2018г.

Училището е отличено с купа от 20 Софийски математически турнир за отлично представяне на учениците му в турнира, а следните ученици са първенци на 20 СМТ:

№ по ред Име, презиме и фамилия Училище Клас отличие
1 Мария Ивайлова Симова 38 ОУ „В. Априлов“ 4 бронзов
2 Петър Василев Биденев 38 ОУ „В. Априлов“ 1 грамота
3 Борислав Стоянов Стоянов 38 ОУ „В. Априлов“ 1 грамота
4 Емил Александров Кожухаров 38 ОУ „В. Априлов“ 2 грамота
5 Аглика Дончева Дончева 38 ОУ „В. Априлов“ 5 грамота
6 Камен Владимиров Каравичев 38 ОУ „В. Априлов“ 3 златен

Купата на училището, медалите и грамотите на първенците могат да се получат от представител на училището на 14 декември (петък) от 9:30 до 16:30 часа в 1. СУ „Пенчо Славейков“ (вход от към улица „11 август“ срещу Професионалната гимназия по механоелектротехника „Н. Вапцаров“).

Поздравления за успехите на учениците и за работата на техните учители.

От организационната комисия на 20 СМТ