Close

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

>> изтеглете в *.pdf формат>>

>> Образец на предложение – Приложение 1