Close

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>изтеглете в *.pdf формат>>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ПРИЛОЖЕНИЕ №6