Close

Общо събрание

На 07.10.2019г.  от  19:00 ч.  в учителската стая ще се проведе общо събрание на 38 ОУ „Васил Априлов“ при следния  дневен ред:

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2019г.

От ръководството