Close

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА 28.10.2020г.  ОТ  18:30 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 38. ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020г.