Close

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Поради обявената грипна ваканция насроченото за 29.01.2020г.  Общо събрание ще се проведе на 06.02.2020г. от 12:30ч. в сградата на 38ОУ.