Close

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА 29.01.2020г.  ОТ  18:30 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2019г.

От ръководството