Close

Общо събрание

НА 01.07.2019г.  ОТ  12:00 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019г.

 ДИРЕКТОР: М.ДИМИТРОВА