Close

Общо събрание

РЪКОВОДСТВОТО НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ  НА 25.04.2019 г.  ОТ  12:40 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с бюджет 2019г. на 38 ОУ „Васил Априлов“.

2. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2019г.

От ръководството