Close

Общо събрание

На 29.10.2018г.  от  19:15 ч. в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов“ ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2018г.

От ръководството