Close

Обучение на педагогически специалисти

На 09.09.2022 г. от 09:30 ч. ще се проведе обучение на педагогическите специалисти от 38 ОУ „Васил Април“ в гр. Сандански на тема: „Иновативни техники за утвърждаване ролята и авторитета на учителите с цел създаване на позитивна образователна среда и мотивация за учене. Пълноценно въвличане на семействата в процеса на обучение и възпитание.“