Close

НВО за IV клас

Във връзка с провеждане на НВО за IV клас е необходима следната промяна в смените на
I и IV клас от 07.05.2019г до 17.05.2019г.

Първа смяна 8.20ч. – IV клас

Втора смяна 13.30ч. – I клас

ГЦОУД:

Първа смяна 8.20ч. I клас, стая 203

Втора смяна 12.30ч. – IV клас, стая 203

Подробно с графика може да се запознаете ТУК.