Close

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че съгласно писмо но Началника на РУО-София-град с изх. № РУО1-24490/21.09.2018 г. „Нестле България“ АД разширява обхвата на  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“.
Програмата се организира от „Нестле България“ АД с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, редица национални експерти по хранене и спорт и няколко неправителствени организации.
Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в приложените правила. 
Родителите, които желаят детето им да бъде включено в програмата, трябва да подадат Декларация за съгласие /по приложен образец/ в срок до 03.10.2018г.

От ръководството

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО