Close

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Урок в 6.б клас по английски език, проведен от Красимира Стоянова на тема „Използване на иновативни методи при усвояване на знанията за минало свършено време“ по НП „Иновации в действие“.

Урок в 6.г клас по човекът и природата, проведен от Диана Колева на тема: „Използване на информационните технологии при изучаване на електричните заряди и строежа на атома“ по НП „Иновации в действие“.

Урок в 6.а клас по информационни технологии, проведен от Зоя Григорова на тема „Използване на иноватвни методи при усвояване на знанията за вмъкване и форматиране на графично изображение в текстов документ“ по НП „Иновации в действие“.