Close

Кукерски маски -4г клас

На 12.01.2024 г. на гости на 4 г клас беше г- жа Илиева – библиотекар в  училището. Тя им разказа и прочете за стария български обичай Сурва и за чудните маскирани хора от различни краища на България – кукери,сурвакари , бабугери и други. Децата изработиха прекрасни кукерски маски ,с които се надяваме да изгоним злите сили около нас и вътре в нас.