Close

Концерт за Деня на будителите

Вокалната група на 38 ОУ „Васил Априлов“ открива концерта за Деня на будителите в Музея за история на София.

След концерта всеки участник получава поименна грамота, а ръководителят на състава, г-жа Дикова – грамота за подготовка на вокалната група.