Close

Конкурс за красота

Киана Димова от 2б клас представи достойно България в Южна Африка на конкурса за красота. За съжаление няма  спечелено място.