Close

Информация за COVID-19

 За изминалата учебна седмица 28.09.2020г.-02.10.2020г.  в 38 ОУ „Васил Априлов“ няма съмнителни и/ или идентифицирани случаи на заразени ученици, учители и непедагогически персонал с COVID-19.  

Директор М.Димитрова