Close

Информация за COVID-19

Към 29.10.2020 г. в 38 ОУ има карантинирани 57 ученици, от които 3 потвърдени случая на вирусна инфекция с Covid-19. Карантинираните учители са 4, от които 2 потвърдени случая на вирусна инфекция с Covid-19.