Close

Информация за COVID-19

Към 26.10.2020 г. в 38 ОУ има карантинирани 53 ученици, от които 2 потвърдени случая на вирусна инфекция с Covid-19. Карантинираните учители са 4, от които 2 потвърдени случая на вирусна инфекция с Covid-19.

От ръководството